Privacy - Informacionet -

Shkarko.co Të gjitha këngët mp3 në faqen tonë janë për qëllime promovuese. Të dhënat mblidhen nga faqet e rrjeteve sociale.

Kompania që pret faqen tonë, sponsorët, reklamuesit dhe faqja jonë nuk do të marrin asnjë përgjegjësi përballë problemeve që mund të shfaqen..

Edhe nëse bartësit e të drejtave ligjore të këngëve kërkojnë, këngët e tyre në faqen e internetit shkarko.co do të hiqen nga transmetimi menjëherë.

Përdorimi ose riprodhimi tregtar është i paligjshëm pa lejen e kompanive të regjistrimit dhe artistëve.

Për të mbështetur artistët, blini CD-të ose kasetat origjinale të këngëve që ju pëlqen

Kontakto: [email protected] ose në formën e Kontaktit.